dimarts, 13 de setembre de 2011

Spain’s secret conflict

Si podeu mireu aquest documental fet per en Gary, periodista i professor d’anglès del BAI Mataró, sobre la realitat catalana, dura uns 40 min. però és molt bo.
Àngels Soler

dilluns, 12 de setembre de 2011

La riuada de 1971

En Ramon Rull ens convida a l'exposició sobre la riuada de 1971 a Cornellà i les mogudes posteriors.

dijous, 8 de setembre de 2011

Com tenim les institucions de justícia?

Els experts deurien d’analitzar la base jurídica de tots els estadis de l’estructura de justícia.
  • Actualment, les institucions de justícia, (i les persones que les formen), tenen la suficient vàlua per el poder que se’ls ha atorgat?.
  • Cóm deuríem de mesurar aquesta vàlua, per que les institucions tinguin la deguda qualitat i imparcialitat?
  • La independència del poder judicial assegura la seva imparcialitat i qualitat?. (Es obvi que no es suficient, que calen més condicionants)
  • L’organització interna del poder judicial garanteix que siguin imparcials i que no hi tinguin cabuda tendències que queden fora de la democràcia?. (Sembla que no)
  • Quin ha estat el procés per el qual han arribat, (o s’han mantingut), les actuals estructures?. Hi ha participat la societat civil?
  • Ha estat adient que la democràcia hagi confiat en aquestes estructures?. Han seguit tal como ho feien en el anterior regim, o si més no, sense el condicionant de que responguin a un “Sistema democràtic”, (difícil de definir per mi), però que caldria establir per un consens més representatiu de la societat civil, a la que tenen que emparar, a la que tenen que aplicar la “Justícia”
La societat tenim l’obligació de vetllar per la qualitat de les estructures judicials, i no solsament per els últims afers, sinó per molts afers de la vida quotidiana, tant civils, mercantils, penals i polítics.

Darrerament veiem sentències escandaloses d’afers econòmics i altres, que no tenen cap problema en que es publiquin, perquè tal com estan estructurats, no hi ha ningú que els pugui qüestionar.

Una demostració clara va ser el rebuig del Estatut per el Constitucional. El govern central els va obeir, cedint el poder que els vam donar la població civil. A les hores potser caldria elegir al Constitucional, envers d’elegir al govern?. Alguna cosa estem fent malament i girem la cara per no enfrontar-nos amb el problema.

Cal denunciar la seva poca qualitat i representativitat. (No sempre, ni tothom, però Déu n’hi do)

Cal posar en dubte el poder que actualment els hi atorguem i que assumim.

Per mi se’n fa estrany l’acatament que fem a les cúpules de la justícia, tot i els grans dubtes sobre la seva qualitat i imparcialitat. Els estem divinitzant.

Opino que caldria delegar en experts, per proposar un canvi i un seguiment de la qualitat de la justícia, que garanteixin el seu servei a la societat.

Esteve Pont Prat